ການຢັ້ງຢືນອາຍຸ

ເພື່ອໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ VAPERPRIDE ທ່ານຕ້ອງມີອາຍຸ 21 ປີຂຶ້ນໄປ.ກະລຸນາຢັ້ງຢືນອາຍຸຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຂົ້າໄປໃນເວັບໄຊທ໌.

ຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ.

ຂໍອະໄພ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອາຍຸຂອງເຈົ້າ

149557404

ການຢັ້ງຢືນ

1. CE, RoHS, TPD ແລະອື່ນໆ.

wusndl (5​)
wusndl (7​)
wusndl (1​)

2. ສິດທິບັດ

wusndl (18​)
wusndl (19)
wusndl (20​)
wusndl (21​)
wusndl (22​)
wusndl (3​)

3. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ

wusndl (16​)
wusndl (16​)